Technologia wykonania renowacji i krystalizacji lastryka

Renowacja posadzki lastrykowej polega na:


Po tych czynnościach posadzka uzyskuje lustrzany poler.

Lista obiektów, którym systematycznie świadczymy usługi krystalizacji marmuru i impregnacji granitu:


Klikając nagłówki sortuj dane tabeli.
Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia Rodzaj
2 NBP w Katowicach 400 m2 Marmur
1 CitiBank w Katowicach 380 m2
520 m2
Marmur,
Granit
3 PKO BP w Rzeszowie 360 m2 Marmur
4 NBP w Rzeszowie 520 m2 Granit
5 Hotel Wrocław 460 m2 Marmur
6 Bank BPH w Mysłowicach 490 m2 Marmur
7 PKO BP w Opolu 150 m2 Marmur
8 Bank BPH w Sosnowcu 80 m2 Marmur
9 Seminarium Duchowne w Tarnowie 1.600 m2 Marmur
10 Urząd Stanu Cywilnego w Katowicach 650 m2 Marmur
11 Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Krakowie 720 m2 Marmur
12 PKO SA w Kielcach   Marmur
13 PKO SA w Wieluniu   Marmur
14 Bank Spółdzielczy w Mikołowie   Marmur
15 Bank Spółdzielczy w Jaworznie   Marmur
16 BPH w Mysłowicach   Marmur
17 BPH w Knurowie   Marmur
18 Urząd Wojewódzki w Kielcach   Marmur
19 Urząd Marszałkowski w Katowicach   Lastryko
20 Pałac Biskupi we Włocławku   Marmur
21 Kościół Ewangelicki w Katowicach   Marmur
22 Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej   Marmur
23 Bank PKO SA w Rzeszowie   Marmur
23 Hotel Tychy w Tychach   Marmur
24 Urząd Miejski w Gliwicach   Lastryko
25 Sąd Rejonowy w Oświęcimiu   Piaskowiec
26 i wiele kościołów i rezydencji prywatnych